Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK

Over ons

Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK beheert en administreert een aanzienlijk deel van de gewone aandelen in het geplaatste kapitaal in de vennootschap.

Meer over KAS BANK

Statuten

Statuten van Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK, met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2011 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.