1. Home /
  2. Over ons

Over ons

Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK beheert en administreert een aanzienlijk deel van de gewone aandelen in het geplaatste kapitaal in de vennootschap.

Deel op  

De Stichting geeft daartegenover met medewerking van de vennootschap royeerbare certificaten uit. De Stichting oefent alleen zelf het stemrecht uit op de aandelen waarvoor geen stemvolmacht aan de certificaathouders is afgegeven of waarvoor geen steminstructie is ontvangen. Op deze wijze wordt de continuïteit in de besluitvorming binnen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevorderd en kan er sprake zijn van een volwaardige vergadering, waarin niet een toevallige meerderheid van stemgerechtigden het besluitvormingsproces in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan bepalen.

M.G.F.M.V. Janssen

Meer weten?

M.G.F.M.V. Janssen

Secretaris
+31 (0)20 557 5230